Zadaj pytanie on-line
  • Kategorie
  • Szukaj
  • Wagi elektroniczne

Waga elektroniczna to urządzenie do wyznaczania masy przedmiotu umieszczonego na nośni przy udziale siły grawitacji. Waga elektroniczna z przetwornikiem magnetoelektrycznym produkowana jest już od zeszłego wieku. Zasada działania polega na pomiarze zmian prądu płynącego przez cewkę umieszczona w polu magnetycznym potrzebnego do zrównoważenia siły ciężkości elementu ważonego na szalce.

Jak się ważyć na wadze elektronicznej?

Należy ważyć się zawsze tą samą wagą, położoną zawsze na tej samej powierzchni.  Wagę należy ustawiać na twardej, płaskiej, czystej i suchej powierzchni. Gdy waga nie stoi na nierównej powierzchni może mieć to wpływ na wynik pomiaru – najlepsza dokładność ważenia jest zapewniona wtedy, gdy waga leży na twardej i płaskiej powierzchni.

Jak dzielimy wagi elektroniczne?

Należą do nich: wagi powszechnie znane ze sklepów, wagi platformowe , wagi laboratoryjne, wagi hakowe (znajdujące się, między innymi, w suwnicach), wagi podkładane pod koło.

waga elektroniczna z przetwornikiem indukcyjnym - tutaj zamiast tensometrów wykorzystano indukcyjny czujnik przesunięcia składający się z dwóch przeciwnie nawiniętych cewek ruchomego rdzenia i kubka ferrytowego. Przesuniecie rdzenia generuje napięcie wprost proporcjonalne do zmian masy mierzonej masy na szalce.

Czy wagi elektroniczne są dokładne?

Wagi łazienkowe – zakres i dokładność pomiaru

Warto wiedzieć, że wagi mechaniczne są mniej dokładne od elektronicznych. Wagi mechaniczne wskazują pomiar z dokładnością od 1 kg do 500 g, a wagi elektroniczne – od 500 g do 5 g

Czy waga elektroniczna może oszukiwać?

Obecne wagi łazienkowe elektroniczne pokazują różne wyniki w zależności od podłoża na którym leżą. Nawet drobiny kurzu mogą mieć wpływ na wynik pomiaru. Brak powtarzalności pomiarów sprawia, że tego rodzaju urządzenia często zwyczajnie oszukują.

Jak działają inteligentne wagi?

Działają na zasadzie przewodzenia prądowego. Kiedy staniemy na wadze, przepływa przez nas sygnał elektryczny. W przypadku standardowych wag elektrycznych płynie on od stopy do stopy, natomiast są też takie urządzenia, dzięki którym, jeśli weźmiemy je do ręki, impuls przebiegnie od dłoni do dłoni.